Вид на жительство

Jurmala Realty Forums Недвижимость Вид на жительство

This topic contains 1 reply, has 1 voice, and was last updated by  Edgars 8 years, 3 months ago.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #304

  Edgars
  Member
  Вопрос: Как получить вид на жительство в Латвии?
  Ответ: С 1 июля 2010 года в Латвии действуют поправки к закону «Об иммиграции», позволяющие иностранцам получить пятилетний вид на жительство в Латвии.
  Иностранец имеет право просить вид на жительство в Латвии на срок, не превышающий пяти лет, если он:
  приобрел в Латвии и ему принадлежат одна или несколько недвижимостей в Риге, Рижском регионе или городах республиканского значения (Вентспилсе, Лиепае, Резекне, Даугавпилсе, Елгаве, Валмиере, Екабпилсе и Рижском регионе), общая сумма сделок с которыми превышает 100 000 латов (около 145 000 евро); или 50 000 латов, если недвижимость располагается за пределами указанных мест. Взависимости от места нахождения недвижимости, как минимум LVL 100 000 (EUR 142 287,18) или соответственно LVL 50 000 (EUR 71 143,59) должны быть оплачены из личных средств иностранца.При этом у покупателя в обязательном порядке не должно быть долгов по уплате налога на недвижимость и все платежи по сделкам осуществлялись по безналичному перечислению;
  – вложил в основной капитал акционерного общества не менее 25 000 латов и в течение хозяйственного года это акционерное общество заплатило в государственный и муниципальный бюджет в виде налогов не менее 20 000 латов;
  – внес в субординированный капитал кредитных учреждений Латвии финансовые инвестиции (в виде субординированной ссуды или субординированных ценных бумаг) в размере не менее 200 000 латов, если срок этой сделки не менее пяти лет и в соответствии с условиями вклада он не может быть прекращен до истечения указанного срока.
  #306

  Edgars
  Member
  Jautājums: Kā var saņemt uzturēšanas atļauju Latvijā?
  Atbilde: Sākot ar 2010 gada1.jūliju Latvijā ir stājušies spēkā labojumi likumā „Par imigrāciju”, kuri dod iespēju ārzemniekiem saņent uzturēšanas atļauju Latvijā uz 5 gadiem.
   
  Arzemniekam ir iespēja pretendēt uz uzturēšanas atļaujū uz 5 gadiem, ja viņš:
  -Ir iegādājies un tām pieder viens vai vairāki īpašumi Latvijā – Rīgā, Rīgas regionā vai republikas nozimes pilsētās: (Ventspilī, Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē, Jēkabpilī, Jelgavā, Valmierā vai Rīgas regionā), ja kopejo darīšanas summa pārsniedz 100 000 latu (vai 145 000 EUR), vai 50 000 latu, ja īpašumu atrašanas vieta ir ārpus minētām vietām.
  Nemot vērā nekustāmo īpašuma atrašanas vietu, ka minimums LVL 100 000 (142287,180 EUR) vai attiecīgi LVL 50 000 (71 143, 59 EUR) ir jābūt atmaksātiem no ārzemnieka personīgiem līdzekļiem. Pircējam noteikti nedrīkst būt parādu par nekustāmu īpašumu nodokli un visus maksājumus jāveic _______  veidā.
  -veicot ieguldījumu Latvijas SIA vai A/S pamatkapitālā ne mazāk kā LVL 25 000 (EUR 35 572), ar nosacījumu ,ka sabiedrība valsts un pašvaldības budžetā katra sekojošā saimnieciskā gada laikā ņemot vērā visus nodokļus, tajos samaksā ne mazāk kā 20 000 latu.
  – ir veicis finanšu investīcijas Latvijas Republikas kredītiestādē ne mazāk kā LVL 200 000 (EUR 284 574, 36) apmērā kredītiestādes subordinētā kapitāla veidā, kura termiņš nedrīkst būt mazāks par pieciem gadiem un saskaņā ar noguldījuma līgumu to nedrīkst izbeigt pirms noguldījuma atmaksas laika.
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.