Investīcijas

Print Print

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

1 found.
1 found.

Kontaktpersona: Nataļja, mob. tālr.:+371 29784953

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Jūrmala pārdzīvo kārtējo celtniecības bumu. Sevišķi tas skar jauno daudzdzīvokļu un mazdzīvokļu māju un rindu māju celtniecību.

Potenciāliem investoriem ir liela interese par tādiem projektiem un zemi, ka arī vēlme attīstīt celtniecību mūsu pilsētā – Jūrmalā.

Jā Jūs esiet investors, tad, varbūt, Jūs ieinteresēs zemes gabali ar projektiem, kuri ir izlikti mūsu mājas lapā. Te ir iespēja atrast zemes gabalus ar jau apstiprinātiem projektiem, kuros jau var sākt celtniecības darbus, ka arī zemes gabalus, kuros ir izstrādāts skiču projekts vai saņemts APU.

Papildus informāciju un dokumentāciju konkrēti par Jūs interesējošo zemes gabalu un investīcijas projektu ir iespējams saņemt, zvanot pa uzrādīto mob.tel.+371 29784953 (Nataļja).

Gadījumā, ja Jūs esiet laimīgais zemes gabala īpašnieks, uz kura ir iespējama investīciju projekta celtniecība, kas ir dokumentāli apstiprināta, un Jūs vēlaties to pārdot, tad sīkāku informāciju, projektu, APU, izziņu par zemes gabala izmantošanas mērķi, ka arī plānus, vizualizāciju, foto un t.tāl, var sūtīt uz e-pasta adresi: jurmala.realty@inbox.lv un sazināties ar mums pa mob. tel. +371 29784953 (Nataļja).