Zeme

Viewing 1 post
Autors Raksti
Autors Raksti
2011. gada 25. oktobris 13.50 #316
 Edgars
Jautājums: Vai nerezidentam ir iespēja iegādāties zemi Latvijā?
Atbilde: Latvijā ārzemniekiem nav nekādu aizliegumu uz zemes pirkšanu dzīvojamai celtniecībai.
Ierobežojumi skar tikai pierobežas teritorijas, zemi kāpu aizsargjoslā, ka arī lauksaimniecības zemi un mežu.
Ierobežojumi skar:
-personas bez Latvijas pilsonības;
-organizācijas, kuru pamatkapitāls vairāk kā uz pusi pieder ārzemju pilsoņiem.
Nerezidentiem nav tiesības:
-iegādāties zemi pierobežu zonā;
-zemes gabalus Rīgas Līča un Baltijas jūras kāpu aizsargzonā, upju zonā, izņemot gadījumus, kad tur ir paredzēta saskaņota ar pilsētas ģenerālplānu apbūve;
-lauksaimniecības un mežsaimniecības zemi.
Juridiskām personām ir tiesības iegādāties zemi savā īpašumā (tai skaitā lauksaimniecības un mežsaimniecības, ja 51% no dibinātājiem ir Latvijas pilsoņi.
Viewing 1 post

Jums jābūt reģistrētam, lai varētu šajā tematā publicēt atbildes.