Uzturēšanās atļaujas noformēšana

SākumlapaNekustamais īpašumsUzturēšanās atļaujas noformēšana

Viewing 1 post
Autors Raksti
Autors Raksti
2011. gada 25. oktobris 13.25 #304
 Edgars

Jautājums: Kā var saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā?
Atbilde: Ārzemniekam ir iespēja pretendēt uz uzturēšanās atļauju uz 5 gadiem, ja viņš:

-Ir iegādājies un viņam pieder viens vai vairāki īpašumi Latvijā – Rīgā, Rīgas reģionā vai republikas nozīmes pilsētās: (Ventspilī, Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē, Jēkabpilī, Jelgavā, Valmierā vai Rīgas reģionā), ja kopējo darījumu summa pārsniedz 100 000 latu (142 287,180 EUR) vai 50 000 latu (71 143, 59 EUR), ja īpašumu atrašanas vieta ir ārpus minētām vietām.

Ņemot vērā nekustamā īpašuma atrašanas vietu, kā minimums LVL 100 000 (142 287,180 EUR) vai attiecīgi LVL 50 000 (71 143, 59 EUR) ir jābūt apmaksātiem no ārzemnieka personīgiem līdzekļiem. Pircējam noteikti nedrīkst būt parādu par nekustāmu īpašumu nodokli un visus maksājumus jāveic bezskaidras naudas norēķinu veidā.

-veicot ieguldījumu Latvijas SIA vai A/S pamatkapitālā ne mazāk kā LVL 25 000 (EUR 35 572), ar nosacījumu, ka sabiedrība valsts un pašvaldības budžetā katra sekojošā saimnieciskā gada laikā, ņemot vērā visus nodokļus, tajos samaksā ne mazāk kā 20 000 latu (EUR 28 458).

- ir veicis finanšu investīcijas Latvijas Republikas kredītiestādē ne mazāk kā LVL 200 000 (EUR 284 574, 36) apmērā kredītiestādes subordinētā kapitāla veidā, kura termiņš nedrīkst būt mazāks par pieciem gadiem un saskaņā ar noguldījuma līgumu to nedrīkst izbeigt pirms noguldījuma atmaksas laika.

Sīkāka informācija: UNIVERSAL SERVICES

Viewing 1 post

Jums jābūt reģistrētam, lai varētu šajā tematā publicēt atbildes.