Uzturēšanās atļaujas

#306
Edgars
Member
Jautājums: Kā var saņemt uzturēšanas atļauju Latvijā?
Atbilde: Sākot ar 2010 gada1.jūliju Latvijā ir stājušies spēkā labojumi likumā „Par imigrāciju”, kuri dod iespēju ārzemniekiem saņent uzturēšanas atļauju Latvijā uz 5 gadiem.
 
Arzemniekam ir iespēja pretendēt uz uzturēšanas atļaujū uz 5 gadiem, ja viņš:
-Ir iegādājies un tām pieder viens vai vairāki īpašumi Latvijā – Rīgā, Rīgas regionā vai republikas nozimes pilsētās: (Ventspilī, Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē, Jēkabpilī, Jelgavā, Valmierā vai Rīgas regionā), ja kopejo darīšanas summa pārsniedz 100 000 latu (vai 145 000 EUR), vai 50 000 latu, ja īpašumu atrašanas vieta ir ārpus minētām vietām.
Nemot vērā nekustāmo īpašuma atrašanas vietu, ka minimums LVL 100 000 (142287,180 EUR) vai attiecīgi LVL 50 000 (71 143, 59 EUR) ir jābūt atmaksātiem no ārzemnieka personīgiem līdzekļiem. Pircējam noteikti nedrīkst būt parādu par nekustāmu īpašumu nodokli un visus maksājumus jāveic _______  veidā.
-veicot ieguldījumu Latvijas SIA vai A/S pamatkapitālā ne mazāk kā LVL 25 000 (EUR 35 572), ar nosacījumu ,ka sabiedrība valsts un pašvaldības budžetā katra sekojošā saimnieciskā gada laikā ņemot vērā visus nodokļus, tajos samaksā ne mazāk kā 20 000 latu.
– ir veicis finanšu investīcijas Latvijas Republikas kredītiestādē ne mazāk kā LVL 200 000 (EUR 284 574, 36) apmērā kredītiestādes subordinētā kapitāla veidā, kura termiņš nedrīkst būt mazāks par pieciem gadiem un saskaņā ar noguldījuma līgumu to nedrīkst izbeigt pirms noguldījuma atmaksas laika.